บรรจุภัณฑ์

     บรรจุภัณฑ์ต่างๆที่ทางโรงพิมพ์ผลิตโดยส่วนใหญ่ มักจะเป็นงานประเภทของชำร่วย หรือใช้ประกอบการจัดสัมนาต่างๆ อาทิ แฟ้มสัมนา, กล่อง Boxset หนังสือ, CD, DVD, รวมถึงการขึ้นรูปกล่องใส่สินค้าประเภทเครื่องสำอาง, เครื่องประดับชิ้นเล็กๆ ไปจนถึงถุงกระดาษทุกประเภท อาทิถุงกาแฟ, ถุงช็อปปิ้งหูหิ้ว เป็นต้น ทั้งนี้โรงพิมพ์ยังสามารถผลิตกรวยไอศครีม, กล่องใส่ขนมเค้ก และซองจดหมายทั่วไป ซองจดหมายเจาะช่องหน้าต่าง สำหรับการส่งเอกสารให้กับสมาชิก(บัตรเครดิต)

 


  • ถุงขนมปัง

  • ถุงกาแฟ

  • ถุงแฟชัน

  • ซองจดหมาย

  • 1