สิ่งพิมพ์ระบบ

IMG SV1

     โรงพิมพ์สามารถให้บริการผลิตงานหนังสือที่มีการเข้าเล่มได้ครอบคลุมในทุกรูปแบบ ได้แก่ งานไสสันทากาว, เย็บลวด, เข้าห่วงทั้งเกลียวและกระดูกงู, เย็บกี่สันตรงและสันโค้ง, หนังสือปกแข็ง, งานเย็บด้าย, งานหนังสือไดคัทมุมมน, งานหนังสือปกปีก, งานหนังสือที่มี Index คั่น โดยเฉพาะในการเข้าเล่มไสสันทากาว สามารถผลิตงานที่ความหนาได้ถึง 4 นิ้ว และเช่นเดียวกันกับโรงพิมพ์ทั่วไปที่สามารถให้บริการผลิตงานโปสเตอร์ ใบปลิว หรือแผ่นพับที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งโรงพิมพ์สามารถพับงานได้หลากหลายรูปแบบตั้งแต่พับตอนเดียวไปจนถึงพับฉลากยาบางประเภท นอกเหนือจากนั้นทางโรงพิมพ์ยังสามารถผลิตงานแผ่นรองจาน แผ่นรองแก้วน้ำทีใช้อยู่ตามร้านอาหารชั้นนำทั่วไป

 


  • ไสสันทากาว

  • เย็บกี่

  • เย็บลวด

  • ยึดสกรู

  • เข้าห่วงกระดูกงู

  • 1
  • 2