ผลิตภัณฑ์จากกระดาษจั่วปัง

IMG SV3

     โรงพิมพ์สามารถผลิตงานแฟ้มเอกสาร รวมถึงกล่องทีใช้เป็น Box set สำหรับการขายสินค้าเฉพาะกิจต่างๆ ที่ผลิตจากกระดาษจั่วปัง

 


  • งานแฟ้ม

  • งานกล่องทั่วไป

  • กล่องที่ระลึก

  • 1