• คำถาม อยากพิมพ์งาน จะต้องเริ่มต้นอย่างไร +

  คำตอบ
  กรณีที่ลูกค้าต้องการจะพิมพ์งานเพื่อขาย, แจก ฯลฯ
  มักจะเกิดคำถามสุดฮิตประจำคือถ้าทำแบบนี้ๆ ราคาเป็นเท่าไหร่
  ดังนั้นลูกค้าจะต้องเตรียมความพร้อมของข้อมูลก่อนเบื้องต้นของสิ่งพิมพ์ก่อนดังนี้

  ประเภท ของสิ่งพิมพ์ที่ต้องการผลิต อาทิ หนังสือ, แผ่นพับ, โปสเตอร์, ฯลฯ สามารถดูรายละเอียดการให้บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์ได้ที่นี่

  กรณีงานประเภทหนังสือ
  1. ลูกค้าจะต้องมี Dummy ของหนังสือ ดูวิธีการทำ Dummy ได้ที่นี่
  เพื่อให้ทราบได้คร่าวๆ ว่าหนังสือที่ลูกค้าต้องการผลิต มีจำนวนกี่หน้า
  2. ปก/เนื้อในพิมพ์กี่สี กระดาษที่ใช้เป็นประเภทอะไร ดูรายละเอียดประเภทกระดาษได้ที่นี่
  3. มีการดำเนินการพิเศษต่างๆหรือไม่ อาทิ การปั๊มนูน, ปั๊มฟลอยด์, เคลือบปก, SpotUV หรือปั๊มไดคัท เป็นต้น
  4. ต้องการเข้าเล่มลักษณะใด ดูรายละเอียดประเภทการเข้าเล่มได้ที่นี่ 
  5. จำนวนที่ต้องการผลิต
  6. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ

  หลังจากที่มีการประสานงานข้อมูลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของทางโรงพิมพ์
  อาจจะมีการตกลงข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ เช่นรูปแบบการจัดทำอาร์ตเวิร์ค, เพลทที่ใช้, การขนส่งดำเนินการอย่างไร ฯลฯ
  ซึ่งทางโรงพิมพ์มีนโยบายในการให้คำปรึกษากับลูกค้า เพื่อให้เกิดการผลิตที่มีความคุ้มทุนมากที่สุด

   

  กรณีงานประเภทอื่นๆ ลักษณะข้อมูลที่ต้องการในการคำนวณราคา ไม่ค่อยแตกต่างกับการทำหนังสือ
  ส่วนใหญ่จะเน้นที่ ใช้กระดาษอะไร พิมพ์กี่สี พับลักษณะใด 

 • คำถาม ยอดขั้นต่ำในการผลิต +

  คำตอบ

  ยอดขั้นต่ำในการผลิต โดยส่วนใหญ่ทางโรงพิมพ์จะคำนวณให้ลงตามจำนวนกระดาษที่ทางร้านกระดาษห่อขาย
  โดยกระดาษ ในแต่ละประเภทจะห่อขายไม่เท่ากัน เช่น กระดาษปอนด์ 80 ทุกขนาดจะห่อขาย 500แผ่น/ห่อ แต่ถ้าเป็นกระดาษการ์ดจะเหลือประมาณ 125 แผ่น/ห่อ
  ดังนั้นข้อมูลสำคัญที่จะสามารถกำหนดยอดขั้นต่ำในการสั่งผลิตได้ ทางโรงพิมพ์จะต้องรู้รายละเอียดคร่าวๆของสิ่งพิมพ์ที่จะผลิตก่อน
  ว่าจะต้องใช้กระดาษลงตัวที่เท่าไหร่ ถึงจะแจ้งยอดขั้นต่ำที่คุ้มทุนที่สุดได้

 • คำถาม ทางโรงพิมพ์มีบริการจัดส่งให้หรือไม่ +

  คำตอบ

  โรงพิมพ์มีบริการส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยรถขนส่งของทางโรงพิมพ์เอง แต่บางกรณีที่มีการร้องขอให้ส่งงานด่วน
  หรืออยู่นอกเขตบริการของทางโรงพิมพ์ อาทิงานส่งต่างจังหวัด ทางโรงพิมพ์จำเป็นต้องคิดค่าบริการในการดำเนินกา
  โดยจะมีการประสานงานกับทางลูกค้าในช่วงการสอบถามข้อมูลการผลิตเบื้องต้นเพื่อนำไปจัดทำใบเสนอราคา

 • คำถาม ทางโรงพิมพ์สามารถออกเพลทได้เองหรือไม่ +

  คำตอบ

  โรงพิมพ์สามารถออกเพลทได้ทั้งจากฟิล์ม และสามารถออกเพลทด้วยเทคโนโลยี CTP
  ซึ่งไฟล์งานที่ลูกค้าส่งมาให้สามารถดำเนินการได้ทั้งบนแพลตฟอร์ม Windows และ OS X
  และรองรับ application ได้หลายประเภทตามที่นิยมใช้กันในระบบการทำสิ่งพิมพ์

 • คำถาม การชำระเงิน +

  คำตอบ

  เนื่องจากในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการผลิตงานพิมพ์ มีการเพิ่มราคาสูงขึ้น
  และโดยส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้เงินสดในการชำระ จึงทำให้ทางโรงพิมพ์ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว
  ดังนั้นสำหรับลูกค้าใหม่ทั่วไป ทางโรงพิมพ์จำเป็นต้องขอเก็บค่ามัดจำในการนำเงินไปชำระค่าวัตถุดิบดังกล่าวก่อน 50%
  และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือให้ชำระเมื่อมีการส่งงานเป็นที่เรียบร้อย

  การชำระเงินสามารถชำระได้ตามรายละเอียดที่นี่

 • 1