เทคโนโลยีงานก่อนพิมพ์

IMG 4093
IMG 4089 3
 

 

กระบวนการก่อนการพิมพ์ หรือที่เราเรียกกันว่า Pre-press 

      เป็นกระบวนการที่มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำแม่พิมพ์เพลทสำหรับการพิมพ์ในระบบ Offset   แต่เดิม ขั้นตอนในการออกเพลทจะต้องมีการยิงฟิล์มเพื่อนำไปประกบกับแม่พิมพ์เพลท แล้วนำไปอัดด้วยไฟ   หลังจากนั้นนำเพลทเข้าสู่กระบวนการล้างเพลท จึงสามารถนำเพลทไปใช้ในการพิมพ์ได้แต่ในปัจจุบัน มีการพัฒนาระบบ Computer to plate (CTP) ขึ้นมา  โดยมีการผลิตเครื่องยิงเพลท ทำหน้าที่คล้ายเครื่อง printer ที่เราใช้กันทั่วไปแต่จะให้เอาท์พุทไปที่เพลทอลูมิเนียมแทน 

      สำหรับโรงพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ สามารถออกเพลทได้ทั้งสองระบบ  โดยสามารถออกเพลทจากไฟล์งานที่สร้างบนแพลทฟอร์ม Windows และ MacOS   ทั้งนี้แอพลิเคชั่นทั่วไปที่ใช้ในการออกเพลทได้แก่ Adobe Creative, Microsoft office, QuarkExpress เป็นต้น   อย่างไรก็ตาม เพื่อความแน่นอนไม่ให้เกิดปัญหาในการออกเพลท ไฟล์ที่เป็นสกุล pdf จะสามารถนำมาดำเนินการออกเพลทได้สะดวกที่สุด   ทั้งนี้ในการออกแบบงานก่อนที่จะแปลงไฟล์เป็น pdf ควรพิจารณาในเรื่องการเตรียมความพร้อมของไฟล์งานด้วย  เนื่องจากในบางกรณี การพิมพ์ไม่สามารถดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ หรือมีความยุ่งยากในการผลิต

สำหรับไฟล์งานมีสร้างจากแอพลิเคชั่นรุ่นเก่า จำเป็นต้องนำเข้ามาตรวจสอบดูก่อน  ว่าหลังจากที่ทำการเปิดไฟล์แล้วจะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่

 
IMG 4094
IMG 4092
 

 

ในบางงานที่ลูกค้าจำเป็นต้องเห็นงานตัวอย่างทางโรงพิมพ์มีบริการดิจิตอลปรูฟเพื่อส่งตรวจสอบชิ้นงานในเบื้องต้นได้โดยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำปรูฟส่งตรวจสอบ

รายการเครื่องจักรในส่วนงาน Pre-press

  • 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งแพลตฟอร์ม Windows และ MacOS
  • 2. เครื่องพิมพ์ดิจิตอลปรูฟ
  • 3. เครื่องอัดเพลทระบบฟิล์ม
  • 4. เครื่องล้างเพลทระบบอัดฟิล์ม
  • 5. เครื่องยิงเพลทระบบ CTP
  • 6. เครื่องเจาะเพลท
  • 7. เครื่องอบเพลท