กระดาษ

     กระดาษที่ขายโดยทั่วไปในประเทศไทย มักจะเกิดจากการ slit แผ่นจากหน้าม้วนมาตรฐานที่โรงงานผลิตกระดาษกำหนดไว้  ซึ่งจะมีฤดูกาลผลิตเป็นช่วงๆ ดังนั้นจึงมีระยะเวลาบางช่วงที่กระดาษบางประเภทบางประเภทจะขาดตลาด  ประกอบกับกระดาษบางประเภทไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ ราคากระดาษจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ขึ้นอยู่กับ Lot ที่ผลิตและอัตราค่าเงิน
 
     ในบทความนี้ จะกล่าวถึงประเภทกระดาษแบบคร่าวๆพอสังเขป เพื่อให้ใช้เป็น แนวทางในการออกแบบสิ่งพิมพ์  ส่วนในรายละเอียดในเชิงลึก รวมถึงในส่วนของตัวแทนจำหน่ายกระดาษ ได้มีการรวบรวมเป็นบางส่วนแนบไว้ท้ายบทความนี้แล้ว
 
ประเภทกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ทัวไป ประกอบด้วย
1. กระดาษปรู๊ฟ (Newsprint) เป็นกระดาษที่มีสีน้ำตาลอ่อนๆ เหมาะสำหรับงานพิมพ์หนังสือพิมพ์ หนังสือแบบเรียน วารสาร หรือหนังสือที่ไม่เน้นคุณภาพ
2. กระดาษปอนด์ (Woodfree) เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อเคมีทีมีการฟอก ใช้สำหรับงานที่ต้องการความงามพิมพ์ได้หลายสี
3. กระดาษอาร์ตมัน (Gross Coated Paper) เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อเคมีและมีการเคลือบผิวเรียบแล้วนำมาขัดมัน เมื่อพิมพ์แล้วจะให้สีสันที่สวยงามมีค่าความเปรียบต่างสูง และมีความมันวาว มักใช้สำหรับงานแผ่นพับ โปสเตอร์ ฉลาก ซอง CD/DVD นิตยสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆที่ต้องการความสดและความเปรียบต่างของสีสูง
4. กระดาษอาร์ตด้าน (Matted Coated Paper) เป็นกระดาษเนื้อแน่นมีสีขาวผิวเรียบมีการเคลือบผิวเพื่อให้มีภาพพิมพ์ที่สวยงามโดดเด่น ดูสบายตา มีความเปรียบต่างระหว่างรูปและตัวอักษรน้อย มักใช้ในการพิมพ์งานนิตยสาร หรืองานที่ต้องการความสวยงามสูง
5. กระดาษอาร์ตการ์ด (Art Card Paper) เป็นกระดาษอาร์ตที่มีแกรมสูงกว่า 190g มีความทนทานสูง มักนำมาพิมพ์และเคลือบฟิล์มพลาสติกนำมาทำเป็นปกหนังสือ ไปรษณียบัตร
6. กระดาษการ์ดขาว (White Card Paper) เป็นกระดาษปอนด์ที่มีแกรมสูงเหมาะสำหรับงานพิมพ์ทุกชนิดที่ต้องการให้สามารถใช้เขียนด้วยปากกาหรือดินสอได้
 
     นอกเหนือจากนี้ ยังมีกระดาษประเภทอื่นๆอีกมากมาย อาทิกระดาษถนอมสายตา กระดาษน้ำตาล กระดาษกล่องแป้ง ฯลฯ   ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีคุณภาพในการพิมพ์และประโยชน์การใช้งานแตกต่างๆกันไป แต่กระดาษที่ยกตัวอย่างข้างต้น เป็นกระดาษที่นิยมนำมาใช้ในการพิมพ์โดยทั่วไป
 
     สำหรับสิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติมคืนขนาดมาตรฐานของกระดาษที่โรงผลิตกระดาษมีผลิตเป็น Stock ขายอยู่ทั่วไป ทางโรงพิมพ์จะแนะนำให้ลูกค้าทราบไว้เพื่อนำข้อมูลไปออกแบบสิ่งพิมพ์ ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด มีดังนี้
1. 24x35 นิ้ว
2. 25x36 นิ้ว
3. 31x43 นิ้ว
4. 28x40 นิ้ว
RJ18
 
 โดยส่วนใหญ่การออกแบบสิ่งพิมพ์ จะออกแบบให้ขนาดของชิ้นงานลงตัวตามขนาดกระดาษในรูป เพื่อให้เกิดการทิ้งน้อยที่สุด
 
 
ศึกษาข้อมูลกระดาษเพิ่มเติมได้ที่