งานปฏิทิน

IMG SV2

     สำหรับงานปฏิทิน โรงพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ถือเป็นหนึ่งในโรงพิมพ์ระดับแนวหน้า ที่สามารถผลิตปฏิทินได้ทุกรูปแบบ ทั้งปฏิทินตั้งโต๊ะเข้าห่วงตลอดแนวหรือเข้าเป็นช่วง ปฏิทินแขวนฉีกหรือเย็บกระโปรง รวมถึงการทำสมุดบันทึกแผนงานประจำวัน ประจำปี

 


  • เข้าห่วงกระดูกงู

  • เข้าห่วงแขวน

  • เย็บลวด

  • ปฏิทินตั้งโต๊ะ เข้าห่วงตลอดแนว

  • ปฏิทินตั้งโต๊ะ เข้าห่วงเว้นช่วง

  • 1
  • 2