• ครบวงจรด้านงานพิมพ์

  การให้บริการด้านงานพิมพ์ เป็นหน้าที่ของเรา
 • มุ่งสู่มาตรฐานสากล

  มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
  ความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม

  เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน
 • 1
 • 2
 • 3
image

สิ่งพิมพ์ออฟเซ็ท

โรงพิมพ์สามารถให้บริการผลิตงานหนังสือที่มีการเข้าเล่มได้ครอบคลุมในทุกรูปแบบ Read More
image

ปฏิทิน

เราเป็นหนึ่งในโรงพิมพ์ระดับแนวหน้าในการผลิตปฏิทินได้ทุกรูปแบบ Read More
image

งานจั่วปัง

เราสามารถผลิตงานจากกระดาษจั่วปัง Read More
image

บรรจุภัณฑ์

เราให้คำปรึกษาด้านการผลิตงานบรรจุภัณฑ์ต่างๆจากกระดาษ Read More
image

หลังการพิมพ์

เราพร้อมให้บริการงานหลังการพิมพ์ต่างๆ สำหรับเพื่อนโรงพิมพ์ที่สนใจ Read More
 • 1
 • กระบวนการก่อนพิมพ์

  ด้วยกระบวนการก่อนพิมพ์ ถือเป็นกระบวนการต้นน้ำของการผลิต ทางโรงพิมพ์จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการผลิตแม่พิมพ์ทั้งในด้านเทคโนโลยี เครื่องจักรและบุคลากร จึงทำให้โรงพิมพ์มีศักยภาพในการออกเพลทจากไฟล์งานที่สร้างบนแพลตฟอร์ม Windows และ OSX และผลิตจากแอพพลิเคชันต่างๆ อาทิ Adobe, Macromedia, Publisher, MS Office เป็นต้น และมีการ Calibrateเครื่องพิมพ์ Digital Prove เพื่อใช้ในการยืนยันสีบนงานพิมพ์ ส่วนในการผลิตเพลททางโรงพิมพ์ยังสามารถผลิตได้ทั้งจากฟิล์ม และการผลิตด้วยเทคโนโลยี CTP (Computer to plate)
 • กระบวนการพิมพ์

  เครื่องพิมพ์ที่มีในโรงพิมพ์ ประกอบด้วยเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนงานพิมพ์ในความต้องการต่างๆของลูกค้า อาทิแท่นพิมพ์ป้อนกระดาษม้วนสำหรับการผลิตงานที่มียอดการสั่งผลิตจำนวนมาก และแท่นพิมพ์ป้อนกระดาษแผ่นสำหรับงานที่เน้นเรื่องคุณภาพและยอดการผลิตน้อย โดยความแตกต่างของความสามารถเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ ครอบคลุมในเรื่องขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์ ลักษณะการพิมพ์ ยังนำมาเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิตได้
 • กระบวนการหลังการพิมพ์

  เนื่องด้วยความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน มีความต้องการผลิตงานที่แตกต่างกันมาก โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมให้กับสิ่งพิมพ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับชิ้นงานที่ผลิต ทางโรงพิมพ์จึงมีนโยบายในการพัฒนาเครื่องจักรในการผลิตงานส่วนงานหลังการพิมพ์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการสร้างสรรงานสิ่งพิมพ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการยกระดับงานสิ่งพิมพ์ในประเทศก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการพิมพ์ในระดับภูมิภาคอาเซียน
 • 1
 • 2
 • 3

เกี่ยวกับโรงพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

โรงพิมพ์สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 14 ไร่ บนถนนศาลายา-บางภาษี ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ.2542 เปิดดำเนินการผลิตสิ่งพิมพ์ประเภท Offset ครบวงจร รวมถึงการดำเนินการด้านงาน Finishing อาทิ งานพับ, งานเคลือบ, งานปั๊ม, งานไดคัทขึ้นรูป, งานปฏิทิน, งานแฟ้ม, งานเข้าเล่มทุกรูปแบบ งานซองจดหมายและงานถุงกระดาษ เป็นต้น ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าตามหลักการผลิตงานที่มีคุณภาพ ให้บริการด้วยความจริงใจ ซื่อตรงและทันต่อความต้องการต่อลูกค้า โดยดำเนินการผลิตบนการควบคุมต้นทุนอย่างมีเหตุผล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้ามากที่สุด

อ่านประวัติที่มาของโรงพิมพ์ทั้งหมดได้ที่นี่

 

Photo Gallery

IMG AUG1

IMG AUG2

 
IMG AUG3

IMG AUG4

 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพิมพ์

 • 1

บทความที่น่าสนใจ

 • เครื่องมือง่ายๆใช้ในการวางโครงร่างงานพิมพ์
  เครื่องมือง่ายๆใช้ในการวางโครงร่างงานพิมพ์

  ในการผลิตสิ่งพิมพ์ มักจะแบ่งงานออกตามการตอบสนองความต้องการของเจ้าของงาน โดยส่วนใหญ่งานด้านการประชาสัมพันธ์มักจะเลือกส่ิงพิมพ์ประเภทใบปลิว

 • กระดาษ
  กระดาษ
  กระดาษที่ขายโดยทั่วไปในประเทศไทย มักจะเกิดจากการ slit แผ่นจากหน้าม้วนมาตรฐานที่โรงงานผลิตกระดาษกำหนดไว้ 
  ซึ่งจะมีฤดูกาลผลิตเป็นช่วงๆ ดังนั้นจึงมีระยะเวลาบางช่วง
โรงพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

ติดต่อโรงพิมพ์